• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura mieszkań socjalnych: Wyzwania społeczne i projektowe.

W nowo konstruowanych budynkach montowana jest dzisiejsza instalacja elektryczna, przystosowana do przewodzenia energii przeróżnej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, lub też mieszkania posiadają w własnych ścianach instalacje stare, z wyeksploatowanych materiałów, kładzione wedle starych, nie użytkowanych dzisiaj rozwiązań. W następstwie tego przeprowadzając remont takich obiektów, największy nacisk w czasie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na całej powierzchni mieszkania i współczesny osprzęt typu http://www.230w.pl/, jaki jest obecnie dostępny. Dawne armatury nie przewidywały pobierania mocy przez tak dużą ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas ma obecnie. Nadmiernie ogromne obciążenia mogą być przyczyną zwarcia instalacji, co w wielu przypadkach doprowadza do pożaru. By zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna otrzymać przed remontem wykaz wyposażenia domowego, który będzie zainstalowany, w celu intensyfikacji instalacji w miejscach jego zgrupowania. Takim fantastycznym punktem jest kuchnia, gdzie w szeregu przypadków niedostosowana do wymogów instalacja elektryczna może sprawiać zwarcia, ze względu na znaczącą ilość urządzeń zasilanych prądem.

1. Sprawdź teraz

2. Kliknij

3. Sprawdź stronę

4. Przejdź dalej

Nieruchomości a rynki zagraniczne: Szanse i ryzyko.

Categories: Architektura

Comments are closed.